Tècnics i empresaris del sector participen a la 1a sortida de coneixement del Camí Oliba

El passat dilluns 20 de maig es va organitzar una sortida de camp a través d’Osona Turisme i en col.laboració amb l’Associació Rutes del Romànic. L’objectiu era fer un tram del Camí Oliba per a conèixe’l i poder-ne fer difusió més fàcilment.

El tram escollit va ser de l’Estany a Santa Eulàlia de Riuprimer, d’uns 13 km. Una quinzena de participants van poder conèixer la història del monestir de Santa Maria de l’Estany i també van poder visitar la teulada romànica de l’església de Santa Eulàlia de Riuprimer.

S’espera que aquestes sortides es puguin anar repetint al llarg de l’any i creixi el número de tècnics i empresaris que hi participen.

X