Artés

Artés és un municipi situat a l’extrem oriental de la zona plana del Bages, en la conca de la riera Gavarresa i el seu afluent, la riera de Malrubí. Amb una activitat industrial important, és també un gran productor de vins i caves que tenen la denominació d’origen Pla de Bages. El municipi disposa de diferents paratges representatius i ofereix vàris itineraris de diferent llargada i dificultat.

X