Camprodon

El terme municipal de Camprodon és un dels més grans de la vall, gràcies a l’annexió dels termes de Freixenet, la colònia Estebanell i dels pintorescs pobles de Rocabruna i Beget. Camprodon esdevé un centre turístic i comercial i pren la capitalitat de la Vall de Camprodon. El turisme, a Camprodon, hi ha estat present des de principis del s. XIX, amb l’arribada dels primers excursionistes i persones importants de la burgesia barcelonesa.

Imprescindibles:
-Pont Nou
-Passeig Maristany
-Monestir de Sant Pere
-Museu Isaac Albéniz

X