Església de Sant Miquel de Cavallera

Ajuntament de Camprodon | Tel. 972 740 005 | www.camprodon.cat

Edifici d’una sola nau, orientada cap al nord, culminada amb un absis rectangular cobert amb volta de canó apuntada. És fruït de dues etapes constructives: una al segle XI, caracteritzada per la utilització d’uns carreus més petits als murs sud, est i oest i una altra, del segle XII, amb l’ús dels carreus més regulars que es veuen a l’absis. Posteriorment s’hi van afegir el campanar i altres dependències, que van tapar la façana est, on hi havia la porta d’accés. A la vora de Sant Miquel de Cavallera, hi ha la Torre Cavallera, una torre de defensa de planta quadrada i 11 metres d’alçada.

Informació pràctica

X